2006/744/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. března 2006 o státní podpoře Německa poskytnuté společnosti Magog Schiefergruben GmbH & Co. KG (oznámeno pod číslem dokumentu K(2006) 641) (Text s významem pro EHP)