Písemný dotaz E-007116/11 Marian Harkin (ALDE) Komisi. Směrnice o tradičních rostlinných léčivých přípravcích