Písemný dotaz E-1308/06 László Surján (PPE-DE) Komisi. Kontakty mezi jazykovými službami institucí EU