Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 92/2014 ze dne 31. ledna 2014 , kterým se schvaluje zineb jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21 Text s významem pro EHP