Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 744/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Bœuf de Charolles (ChNP)]