Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 744/2014 ( 2014. gada 9. jūlijs ) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā ( Bœuf de Charolles (ACVN))