Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 744/2014, 9. juuli 2014 , millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Bœuf de Charolles (KPN)]