Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP, ktoré sa vykonáva vykonávacím rozhodnutím Rady (SZBP) 2021/560, a v nariadení Rady (EÚ) č. 356/2010, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2021/559 o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku 2021/C 118 I/01