Oprava povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie — Případy, ve kterých Komise nevznesla námitky (Úř. věst. C 303 ze dne 6.9.2019)