Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 27. října 2005 ve věci C-175/03: Řecká republika proti Komisi Evropských společenství (EZOZF — Rozhodnutí 2003/102/ES — Výdaje vyloučené z financování Společenství — Podpory na zachování olivovníků na malých ostrovech v Egejském moři — Účetní období 1999-2001)