Věc C-125/06 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. března 2006 Komisí Evropských společenství proti rozsudku vydanému dne 15. prosince 2005 ve věci T-33/01, Infront WM AG (dříve Kirchmedia WM AG) v. Komise Evropských společenství