Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.3508 – Doughty Hanson/Balta) Text s významem pro EHP