Nařízení Komise (ES) č. 2051/2005 ze dne 15. prosince 2005 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004