Oprava směrnice Rady 87/101/EHS ze dne 22. prosince 1986 , kterou se mění směrnice 75/439/EHS o nakládání s odpadními oleji ( Úř. věst. L 42 ze dne 12.2.1987 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 1, strana 321)