Písemný dotaz P-2086/05 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisi. Dohoda s OTE (Řecká telekomunikační organizace)