Nařízení Komise (ES) č. 720/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004