Písemný dotaz E-4480/10 Frieda Brepoels (Verts/ALE) Komisi. Zabezpečení lodních kontejnerů