Písemný dotaz E-3070/06 Michl Ebner (PPE-DE), Agnes Schierhuber (PPE-DE) a Albert Deß (PPE-DE) Komisi. Nová rámcová pravidla pro státní podporu v zemědělství na období 2007-2013