Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Nástroje stability (KOM(2004)0630 - C6-0251/2004 - 2004/0223(COD))