Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č. j. COMP/M.3402 – Siemens/3i/AGUTH/XtraMind) — Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízeníText s významem pro EHP