Písemný dotaz E-0105/05 Andreas Schwab (PPE-DE) Komisi. Ochrana před dvojím trestem v právu hospodářské soutěže