Věc T-530/11: Žaloba podaná dne 7. října 2011 — Chivas v. OHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)