Smlouva o Ústavě pro Evropu - ČÁST III - POLITIKY A FUNGOVÁNÍ UNIE - HLAVA III - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI - KAPITOLA IV - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA - Oddíl 1 - Obecná ustanovení - Článek III-257