Písemný dotaz E-3194/04 pokládá: Proinsias De Rossa (PSE) Komisi. Odchylky o směrnice o ceně za kus v Irsku