Pisno vprašanje E-012549/11 Roberta Angelilli (PPE) za Komisijo. Skladnost lutke z vgrajeno video kamero z evropsko zakonodajo o varstvu mladoletnikov pred otroško pornografijo in pedofilijo