Písemný dotaz E-3456/04 pokládá: Frank Vanhecke (NI) Komisi. Reforma politiky v odvětví cukru ve Společenství s ohledem na bioetanol