Písemný dotaz E-3985/10 Georgios Papastamkos (PPE) Komisi. Nezletilé osoby bez doprovodu