Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 126/2012 ze dne 14. února 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o osvědčení, a nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze Spojených států amerických Text s významem pro EHP