Oversigt over EU-afgørelser om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra 1. januar 2019 til 31. januar 2019 (Afgørelser truffet i henhold til artikel 34 i direktiv 2001/83/EF eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EF)