Písemný dotaz E-0310/06 Henri Weber (PSE) Komisi. Předpisy Společenství co se týče námořní přepravy loďmi pro cestující a trajekty