Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Lissabonin strategian puoliväliarviointi”