Stanovisko Výboru regionů k dokumentu „Mezitímní vyhodnocení Lisabonské strategie“:#Neověřený překlad