Komise v. Lucembursko TITJUR Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 30. listopadu 2006. # Komise Evropských společenství proti Lucemburskému velkovévodství. # Nesplnění povinnosti státem - Životní prostředí - Směrnice 2000/60/ES - Neoznámení prováděcích opatření - Povinnost přijmout rámcový právní předpis ve vnitrostátním právu - Neexistence - Neúplné provedení či neprovedení článku 2, čl. 7 odst. 2 a článku 14. # Věc C-32/05.