Věc C-294/04: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 16. února 2006 (žádost o rozhodnutí o předběžné Juzgado de lo Social de Madrid) – Carmen Sarkatzis Herrero v. Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud) (Směrnice 76/207/EHS — Rovné zacházení pro muže a ženy — Mateřská dovolená — Přístup ke kariéře úředníka — Dočasná zaměstnankyně na mateřské dovolené nastupující na stálé pracovní místo po přijetí ve výběrovém řízení — Výpočet odsloužených let)