Dohody o obchodu s banány *** Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. února 2011 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Ženevské dohody o obchodu s banány mezi Evropskou unií a Brazílií, Kolumbií, Kostarikou, Ekvádorem, Guatemalou, Hondurasem, Mexikem, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou a Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obchodu s banány (07782/2010 – C7–0148/2010 – 2010/0057(NLE))