Písemný dotaz P-0578/06 Giovanni Procacci (ALDE) Komisi. Hospodaření s odpadem