ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa (08550/2019 - C9- 0167/2020 - 2018/0225(CNS)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Christian Ehler