Písemný dotaz E-2191/06 David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) Komisi. Projekt vedení vysokého napětí mezi Ladou (Asturia) a Velillou (Palencia)