Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1654 оd 6. studenoga 2020. o određenim privremenim zaštitnim mjerama u vezi s visoko patogenom influencom ptica podtipa H5N8 u Ujedinjenoj Kraljevini (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 7862) (Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku) (Tekst značajan za EGP)