Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1654 af 6. november 2020 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer C(2020) 7862) (Kun den engelske udgave er autentisk) (EØS-relevant tekst)