Nařízení Komise (ES) č. 1631/2006 ze dne 31. října 2006 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti ICES IIIa, IIIb, c, d (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Švédska