Písemný dotaz E-3546/05 Gay Mitchell (PPE-DE) Komisi. Poznatky výzkumu kmenových buněk