Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG av den 31 mars 2004 om mätinstrument (Text av betydelse för EES)