Komisijas Regula (EK) Nr. 356/2006 ( 2006. gada 28. februāris ), ar kuru nosaka ražošanas kompensāciju attiecībā uz balto cukuru, ko izmanto ķīmijas rūpniecībā, laikposmam no 2006. gada 1. līdz 31. martam