Písemný dotaz E-0834/07 Syed Kamall (PPE-DE) Komisi. Diskriminace britských lékařů studujících mimo Evropskou unii