Rozhodnutí Komise ze dne 23/08/2011 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.6326 - STANLEY BLACK & DECKER / NISCAYAH GROUP) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004. (Pouze anglické znění je závazné)