Sdělení Komise Evropskému Parlamentu a Radě o Protidrogovém akčním plánu EU (2005-2008 {SEK(2005)216}