Nařízení Komise (ES) č. 1698/2006 ze dne 16. listopadu 2006 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku