Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 98/2006 ze dne 7. července 2006 , kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody