2005 m. gruodžio 13 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji kolegija) nutartis. 2005 m. gruodžio 13 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji kolegija) nutartis.#Arla Foods AMBA ir kt. prieš Europos Bendrijų Komisiją.#Reglamentas (EB) Nr. 1829/2002 - Kilmės vietos nuorodos registracija - "Feta" - Ieškinys dėl panaikinimo - Teisė pareikšti ieškinį - Nepriimtinumas.#Byla T-397/02.